JANUARI - BUDORDENVAD
 ÄR
 DET
 SOM
 JAG
 GÖR
 SOM
 GÖR
 ATT
 HAN
 ELLER
 HON
 BETER
 SIG
 
 DET
 HÄR
 VISET
 GENTEMOT
 MIG