RÄVEtt så kallat bogmontage. Det är väl mest vanligt och känt hos klövviltet, eller alla hornbärande djur. När det stoppas upp som på detta sätt för en vägg, så kan man kanske säga att det är ett sorts budgetmontage. Det passar också mycket bra till en jägare som bor trångt, i en lägenhet till exempel och som alltså därmed har dåligt om utrymme. En helmonterad räv tar onekligen mera plats. Sköldarna är av hög kvalité och lackas vanligen svart. Rävens olika ansiktsuttryck är många och jag försöker efterlikna samtliga, dock helst inte med vidöppen käft - eftersom det är mera sällan förekommande för en jägares ögon. Här har jag eftersträvat det lite halvrädda, misstänksamma hönshus scenariot...
  Pris: 2500:- inkl. moms + frakt.

Korsräven en variant
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se