TRAPPERN
KÖPER VILTViltdelar och material av många olika slag köpes. Utvecklingen har lett till en ökad efterfrågan av viltmaterial för min del. För att mitt liv och leverne inte ska påverkas negativt så har jag tagit beslutet att börja köpa upp råvaror. Min jakt ska inte mynna ut i en blodtörstig, målmedveten, underdriven utrotning. Jag önskar fortfarande kunna åka iväg på skidorna och spana ut över vidderna - i sökandet efter svarta prickar i topp. Och efter endast ett skott eller möjligen två, slå rot invid en jättelik tall och koka mig en kopp... precis som förut. Jag vill fortsättningsvis vårda det vilda, likväl som att jag stundom beskattar det. Av den anledningen köper jag nu mera upp vilt. Ett undantag är min exklusiva hantverksserie där basen fortfarande utgörs av mitt eget vilt. Det jag till exempel gärna köper är; stjärtfjädrar av tjäder och orre. Stjärtfjädrarna av orre gäller även unga exemplar. Fryst hel mård, torkade eller garvade skinn av mård. Ibland köper jag även rävskinn. I mera sällsynta fall köper jag hermelin och grävling. Grävlingen måste väga minst åtta kilo och vara skjuten efter slutet av september. Jag köper även fiskmås, trut och kråka, men då helst något dussin eller femtio åt gången. Om jag är på humör så köper jag även snarad ripa och gädda. Det kan hända att jag i samarbete av vänner köper upp hel skogsfågel som järpe, orre och tjäder. Vissa år har jag behov av bäver och eller bäverskinn. Jag är leverantör till många museer i Sverige och behöver då också lite mera ovanliga viltslag för min del som; skinn av hjort och vildsvin, rådjursklövar och rådjurshorn. Ibland kan jag behöva en fasan eller två. En iller köper jag också om det är tillfälle. Hel skogshare behöver jag också någon enstaka gång. Jag köper för övrigt också horn av älg, men då helst horn av pinntjurar. Så kasta de inte utan såga av de på plats och sälj de till mig istället. Rätt som det är behöver jag hornen av en jätteälg. Funderar ni på vad ni ska göra med ett uppkommet dödsbo till exempel, så kanske jag är intresserad av att köpa upp det också. Då ska det så klart vara ett dödsbo med vilt, skinn och troféer. Jag samarbetar ofta med andra aktörer och vänner, så jag kan behöva någon dag på mig för att resonera fram en sådan affär. Om du har något ovanligt inom jakten så kan jag vara intresserad av det också, som till exempel en äldre fälla eller en fångstsax. Allt vilt och allt material ska vara skjutet med största respekt för det vilda, så nära felfria exemplar som möjligt. Hela och fina. Vilt skjutna med höghastighetsprojektiler av expanderande slag går bort direkt. Jag köper bara vilt som är bragt om livet på mesta möjliga moraliska och etiska försvarbara sätt. Tänk på att det ringer jämt i min telefon så jag hatar den verkligen. Så därför är det säkrast att du skickar ett mail först om något sådant uppräknat förslag. Jag betalar på avtalat sätt, och så högt som marknaden tillåter.
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se