TRAPPERNS
DOFTLOCKMEDELUppdaterad november 2023

Bilden visar flaskan 25 ml, som ibland levereras som plastflaska.

"För fångst av lo, räv, mård, mink m. fl. Framställt av bl. a. tjäderblod, gamla knipägg och bävergäll. Endast ett fåtal droppar räcker."

Ett direktcitat ifrån flaskan. Egentligen behöver väl inte så mycket mera än så sägas om mitt doftlockmedel. Kanske det första som ska nämnas är att inte använda för mycket medel vid respektive fångstredskap! Tänk på att rovdjuren i första hand, känner lukter och dofter på mycket längre avstånd än vad vi gör. Alla ämnen som finns i flaskan har fått surna och jäsa under väldigt lång tid, vilket gör att det ska användas i hemskt små mängder. Lockmedlet ska helst inte användas inuti fällan, där ska det bara finnas färskt bete. Ett doftlockmedel är till för att göra ett vilt nyfiket av en specifik plats, att locka och vägleda djuret till jägarens försåt. Därefter kommer fällans agn till nytta. Jag vet att det händer att rovdjur går i fällor när surt doftlockmedel har använts i själva redskapet, men detta är undantag - och generellt gäller det andra. Undantag finns det alltid. Till exempel mården ska bara lockas från långt håll till fångstplatsen, med hjälp av medlet. Det går utan parenteser alltid fortare att fånga ett vilt om ett lockmedel nyttjats, då gärna ett som luktar starkt och illa. Om fångstplatsen är stationär har ingen betydelse, det kommer jämt nytt vilt till ett ställe, som inte vet om ditt redskap - och de oinvigda ska lockas dit! Jag har gillrat alla djur sedan unga år, och prövat i det närmaste allt i tips och tricks.
 Bilden visar flaskan 50 ml med pipettkork.

Nu har jag slagit ihop de allra bästa och mest beprövade beståndsdelarna, för att få en enda produkt. Ett heltäckande lockmedel, för alla situationer. Tjäderblod med tanke på mården och räven, knipäggen för minken och illern, samt gället för lodjuret och mårdhunden. Givetvis så förekommer alla arter i lockande av mer eller mindre olika komplexa kombinationer av delar. Gäll kan ju till exempel också dra björn, och också väldigt ofta mård. Bävergället är endast i mindre omfattning, då annars det lätt kan skrämma istället - om det är för koncentrerat. När jag har känt mig rik och förmögen så har jag "betat" med en hel gällpung vid olika tillfällen, vilket mera sällan har blivit lyckat. Blodet har nog nästan med all sannolikhet den bästa dragningskraften på alla rovdjur, fast det kanske inte är så konstigt. Självklart är också att det bara är frågan om helt rena delar, utan blandning eller utspädning av annat. Jag hävdar med bestämdhet att det är skillnad på blod och blod. I mitt lockmedel är det bara som texten på etiketten säger - tjäderblod. Både tupp och höna. Förutom vatten så klart, det är absolut nödvändigt så att inte den biologiska koncentrationen blir för stor. Då blir förruttnelse processen för häftig och flaskan har hunnit explodera innan du ens har fått den hem i din brevlåda. Ett litet slutligt tips är; för att dosera praktiskt, ta en mindre bit skägglav, tvinna den mellan fingrarna och för att sedan doppa den i flaskan. Laven absorberar lämplig mängd lockmedel. Inget söl på flaskan heller. Skägglavsbiten kan därefter tryckas fast i en barkspringa. Samt allra sist: öppna aldrig flaskan inomhus!

Doftlockmedel
25 ml


Pris: 60:- inkl. moms + frakt.

Så här köper du enklast en flaska Doftlockmedel 25ml:
Du betalar bara in 60 kr + 39 kr i porto = 99 kr till mitt BG 5527 - 8832 eller Swish 123 100 8226, och skriver sedan namn och adress vid insättningen. Om det finns utrymme på banksidan, så skriv också gärna "25 ml". Så kommer produkten oftast inom några dagar direkt hem till dig!

Doftlockmedel 50 ml med pipettkork

Pris: 100:- inkl. moms + frakt.

Så här köper du enklast en flaska Doftlockmedel 50ml:
Du betalar bara in 100 kr + 76 kr i porto = 176 kr till mitt BG 5527 - 8832 eller Swish 123 100 8226, och skriver sedan namn och adress vid insättningen. Om det finns utrymme på banksidan, så skriv också gärna "50 ml". Så kommer produkten oftast inom några dagar direkt hem till dig!

När du betalar via swish så behöver du inte skriva för och efternamn där i meddelandet, då det ändå syns vid själva transaktionen. Namnet stjäl bara plats där du har behov av utrymmet för själva adressen, men även meddelandet som i det här fallet är "25 ml eller 50 ml".
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina 
070-235 10 17

BG: 
5527-8832

Swish: 123 100 8226

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se