NORRLÄNNINGSMETODENDu nyper helt enkelt med alla dina tio fingrar, eller så många som du har eller ryms längst fram på slagbygeln. Sedan tar du i för fosterland och kungar - allt vad du kan. Och lyfter slagbygeln upp ifrån trampplattan, så att den lättar. Vid detta moment skulle man kunna kalla det för "stark i nyporna".
 Skyndsamt tar du grepp med förslagsvis din högra hands alla fingrar runt slagbygeln och håller fast denne. Med den andra kvarvarande handen tar du bort säkringen.
 Sedan drar du slagbygeln upp mot dig, med hela tiden fällan mot magen och överkroppen. Den vänstra handen tar nu stöd mot trampplattan precis framför där slagbygelns räckvidd är. Men att du sedan också förflyttar handen närmare mot dig, och lite grand över bakkanten på trampplattan. Detta för att minska belastningen på skruven som håller trampplattan.
 Det förenklar det hela om du använder kroppen din som stöd. Här vilar du fällan och stativet mot ditt vänstra ben, samtidigt som du spänner och drar upp slagbygeln med stor kraft...
 för att låta denna möta stativet. Innan detta har du med ett snabbt handgrepp med endera handen nypt ihop slagbygeln och stativet. På den här bilden har du hunnit komplettera händelseförloppet med den kvarstående handen.
 Nu pressar du med ganska stor kraft ihop slagbygeln mot stativet för att möjliggöra gillerpinnens uppgång, som spärrar slagbygeln. Det enklaste är att låta något annat föremål driva upp gillerpinnen, med trampplattans hjälp alltså. Här vrider jag bara fällan mot mitt ben, och styr upp gillerpinnen med hjälp av trampplattan.
 Det sista du gör är att placera säkringen över slagbygeln och stativet. Sedan är fällan klar för att finjustera trampplattans läge. Fällan får absolut inte hanteras med ett grepp över både slagbygel och stativ. Detta oavsett om säkringen sitter där eller inte. Om du lyfter och hanterar fällan med en hands grepp om bygeln och stativet samtidigt, så är risken överhängande att du av kraften för att hålla slagmekanismens grepp, också pressar ihop dessa, vilket kan leda till att trampplattan glider ned av tyngdlagen och tar gillerpinnen med sig - och fällan slår igen. Slutkontentan är alltså den att du bara håller med tummen och två tre fingrar i stativets bakkant. Exempelvis när du lyfter den i och ur lådan...
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se