Krokstorlek: 79580 Mustad 14
Bindtråd: Danville´s 6/0
Stjärt: fibrer av tjädertupp
Ribb: svart bindtråd
Kropp: fibrer av gammal tjädertupp
Vingsäck: fibrer av tjädertupp
Thorax: fibrer av gammal tjädertupp
Hackel: ett svart tupphackel

TJÄDERTUPPFLUGAN

Tjädertuppflugan som den måste få heta, eftersom jag tillslut kom fram till att jag ville ha två flugor i serien av samma art. Dom är ju så bra, fast på deras olika sätt och vid deras skilda tillfällen! Den här flugan är en vårens representant för tafsänden. Eller när bäcksländorna är i aktivitet. En förhållandevis stor fluga, men alla flugfiskare känner väl till den insektsgruppen och vet därmed också den breda storleksskalan. Allt ifrån dom största nästan urtidsliknande stenbottens krypande, till dom minsta i de närmaste obetydliga sländorna och nymferna finns. Jag har valt att ta med en av dom största. En nymf som kanske inte syns så väl, men om inte annat så märks det tydligt när fisken tar! Kroppen är gjord av fibrer från tjädertuppens stjärtfjäder. Att fågeln måste vara gammal beror på att längden annars inte räcker till. Den lindas ju likt en fasannymf. Ribben märks knappt men är till för att förstärka. Den långskaftade kroken härmar nymfens slanka kropp väl. Hacklet är klippt både på över och undersidan för att efterlikna benen på mest korrekt sätt. Vingsäcken är också lite längre än annars. Före sommarens alla insekter har intagit luftrymden så är det dom här köldtåliga som ska efterapas. Att tack vare Tjädertuppflugan lyckas lura en trög försäsongs harr ur djupet, är en fröjd!
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se