TRAPPERNS
FÅGELHOLKAR


 

Mina holkar byggs av brädor och plank som är producerade och sågade av ett lokalt sågverk. Ett företag med småskalig tillverkning eller kanske rättare menat framtagning - förädling av skogens råvara, tall och gran. Att snart sagt all produktion eller industriellt förfaringssätt ska och borde vara i mindre omfattning, är också det en självklarhet. Framförallt då hellre belägna på flera jämt fördelade platser i landet. Detta för att i framtiden kunna uppnå en optimal och hållbar relation till ett blivande harmoniskt liv, jämte eller tillsammans med naturen och hennes innevånare. Ett invecklat sätt att säga att det är bra med lokalt sågade brädor. Fäbodbergssågen ägs och drivs av min gode vän och tillika webbmaster Kjell-Olov Mikaelsson Fäbodberg - Vilhelmina. Därifrån får jag virke till fällor, holkar och foderanordningar till exempel. Holkar är något som jag försöker hålla i lager.

* Holken


* Knipa

* Småfågel

* Uggla