TRAPPERNS APPORTERINGSVILT 


Hur ska jag sätta värde på en fågel för apportträning? En dylik frågeställning blir jag numera lite besvärad av. Inte bara till fågelviltet, utan till allt som är svårt att sätta ett egentligt värde på. Vad är det värt för mig? Säkert är det många jägare runt omkring i landet som sitter på en av rikets största sopstationer, med gamla opluggade Remington halvautomater, tomhylsor upp till knävecken och vedspisheta pipor. Dom kan säkert kränga apporteringsvilt billigare än jag. Ekonomisk slutlig behållning i relation till resurser och gjorda arbetsinsatser. Om jag har fått mig femtio kronor under en sensommarkvälls avkopplade, bakom elden i doften av den rödgula tjärveden, så är jag nöjd. För att säkert kunna få tag i fågel så är april och augusti bäst!

* Kaja

* Kråka

* Mås

* Skata

* Skrake

* Trut