TRAPPERNS
KLÖVARDetta med hundträning har vuxit sig mycket stort, vilket har lett till att jag försöker bygga ut denna produktkategori allt eftersom. Folk kontaktar mig ifrån hela landet, bara för att få tag på viltmaterial för hundträning, spårläggning, spårprov och så vidare. Jag tillhandahåller det allra mesta, men till exempel; älgklövar, rådjursklövar och kanske även vildsvinsklövar. Det är ju som så att våra Västerbottniska populationer av rådjur och vildsvin är rätt magra eller obefintliga. Men jag har förtjänat ett kontaktnät på riksnivå, så jag brukar kunna ordna fram det mesta åt dig. Rovdjursdelar är under utveckling, men som i alla andra sammanhang så är detta lagt under CITES ordningen. De mindre rovdjuren som till exempel räv och grävling är inga problem, och de finns alltid i lager. Priset nedan gäller rådjursklövar.

Pris: 50:- / st inkl. moms + frakt.
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se