TRAPPERNS
KONSERVATORÄMNEN


 

Jag säljer i det närmaste allt vilt som så kallade konservatorämnen. Djuren är tillvaratagna precis på samma sätt som vad är brukligt för yrkesfolk i den här kategorin. Alla åldrar kan självklart erhållas, gamla som unga, det är upp till köparen. Det vanligaste är dock att äldre viltslag eftersträvas. Såsom tjädertuppar med höga näbbar, eller orrtuppar med kraftigt böjda stjärtfjädrar. Skinnen levereras väl förpackade och nedfrysta. Ring för priser eller för att kolla vad jag har i lager.
 

* Tjäderskinn    * Orrskinn    * rpskinn    * Ripskinn