TRAPPERNS
VILTSKINN


De arter som jag tillhandahåller är av räv, grävling, mård, mink, iller, hermelin, ekorre, älg, kronvilt, dovvilt, rådjur, hare, bäver och vildsvin. INGET annat! Fråga inte ens! Jag vill inte ha ett enda mail (samtal, sms eller på annat sätt) som rör något annat än dessa fjorton djur!

Iller, kronvilt och rådjur finns inte nedan som produktlänk, men kontakta mig för dessa arter. Om jag kan ordna fram något.

* Bäverskinn

* Dovhjortsskinn

* Ekorrskinn

* Grävlingsskinn

* Harskinn

* Hermelinskinn

* Minkskinn

* Mårdskinn

* Rävskinn

* Vildsvinsskinn

* Älgskinn