Arne
"Wilma"
Danielsson


 

Som många redan vet, så gick min vän ifrån mig - den 16 februari 2010. Någon annan text här har jag inte orkat skriva, och orkar inte göra det nu heller. Men så här löd den innan...

Han och hans företag är hur känt som helst! Med säkerhet den mest etablerade verksamheten inom området. Naturresurs tillvaratagning och förädling av skogens alla tillgångar. För övrigt min gode vän och stora - med betoning på stora, förebild och idol. Arne "Wilma" Danielsson ifrån nedre Malgonäset i Vilhelmina, representant för just Wilma Naturprodukter. De tunga produkterna som har stått för genombrotten är väl; den Torkade svampen, Gäddchipsen, Tuggkådan, Kängskosmorningen, Beckoljan, Kådsalvan, Nordic summer´n, Snöskoskidan och Ärjemarksbåten. Ja, jag skulle vilja räkna upp dom alla. Samtliga har hört talas om hans utbud i något sammanhang. Skogsvistaren och friskluftsnarkomanen kan aldrig ha undgått. Om den här kategorin människor inte har mötts av hans ting, så har vakenheten varit alldeles för blygsam. När samhällets sträva ramar har försökt snärja och strama åt mig och min ideologi, så har jag bara satt baken på renskinns stolen eller stubben och passivt fått ta in hans piprök. Vore det inte för Arne...

Jag har valt att här avbilda och nedteckna ett färre antal av hans produkter, men dock några som harmonierar likt vinden till kalfjället, som till mig. Synonymer till skogen, jakten, fångsten, fisket och vildmarken...

Nu sedan familjen fortsatte i Arnes väl upptrampade stig och längs hans farvatten, så har det fötts en hemsida i deras egen regi. Jag överlämnar alla människor möjligheten att hellre besöka deras verk; www.wilmanaturprodukter.se Nu har min sida gjort sitt. Den var och blev en uppfylld önskan och ett mål för Arne, av mig - innan... Gå vägen genom deras adress, till en utsökt vacker och väl genomförd, med ändlösa och en del historiska bilder... till en verkligt fin hemsida. All Lycka till Er från mig!
 www.wilmanaturprodukter.se
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se