FEBRUARI - BORTGÅNGDin & Min plats


Ty sådan är karaktären av den morgon,
som det blotta förflytandet av tid aldrig
kan bringa till gryning. Det ljus som bländar
våra ögon är som mörker för oss. Endast den
dagen gryr som vi äro tillräckligt vakna att
se. Och det finns mera dager som kommer.
Solen är endast en morgonstjärna.


16
februari
2010