TRAPPER 90 LÅDA
SPECIAL MÅRDDet finns inget i världen som lurar en mård på det sätt som denna fångstlåda för Trapper 90 gör. Om du har en mård som av någon anledning aldrig låter sig fångas så finns det bara två alternativ till att ta den. Det första är otillåtna redskap och det andra är denna modell av fälla - den här speciallådan. Om du inte skidar i kapp och skjuter den listige så klart.
 Fångstlådan tillverkas helt enligt formkraven som finns för Trapper 90. I detta fall är dock ingångstunneln lite längre till och med. Asymmetrin i ingångshålets öppning avviker dock så klart till "fyrkantsbegreppet", men totalt sett så ryms den inom kraven för storlek och säkerhet. Den mård är inte född som har lyckats genomskåda detta bedrägeri. Mården får vara hur rädd och skeptisk som helst, men den kommer aldrig att passera denna fälla utan att undersöka den invändigt också.
 Ingångstunneln av den på insidan murkna granstocken är så oerhört naturlig att mården kommer att betrakta hålstubben som vilken annan som helst. Nackdelen ligger i att tillverka den. Då det lämpligast görs med motorsågens hjälp. Det finns vissa svårigheter till i att hitta lämpliga råämnen. I stort sett bör du ha tillgång till ett sågverk någonstans, där du kan komma över utsorterade stockar. Den abnorma fördelen mot tillverkningen är att fällstölderna helt kommer att utebli! Vem fattar detta koncept då den står under en tät, risig gran?
  På intet sätt är det tvärgjort att sno ihop den här typen av skyddstunnel, men när den väl är klar och du ställer den rätt i markerna - så kommer den att serva dig länge. Jag tillhandahåller den som produkt, men jag är mycket dyr på den. Av den anledningen att jag inte vill tillverka de för försäljning helt enkelt. Lådorna är alldeles för dyrbara för min egen fångst. Däremot så kanske du fick ett litet tips på en av de allra bästa fällkonstruktionerna som finns!
 Pris: 1000:- inkl. moms + frakt.

Pris, komplett med slagmekanism: 1400:- inkl. moms + frakt.
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se