TRAPPERNS
RITNINGAR
MÅRDFÄLLA STANDARDPrecis som för min minkfälla så är denna variant byggd för att vara lätt och smidig. Lådtypen ska på ett enkelt sätt kunna flyttas runt i markerna, kanske oftast utan både skoter och fyrhjuling, därför måste den vara liten till måtten. En mera stationär fälla kan ni så klart bygga hur stor som helst, för att till exempel rymma mycket bete. Just den här modellen har jag alltså med avsikt gjort avskalad i alla mått och dimensioner. Utgångsläget är även nu virket 22 x 145 utan urfrästa spår för virkestorkningen. Fällan blir helt klart kraftigare om du bygger den av det gamla "byasågsmåtten" i tum, alltså 1" x 6". Alla mått på bilden är i millimeter, och gäller för den måttsträcka där de sitter närmast och uppfattas mest logiskt. Fällan uppfyller de krav Naturvårdsverket föreskrev en gång i tiden. Vilket gör fällan fullt laglig, och kan placeras som den är - dock minst 1,5 meter ovanför marken. Detta på grund av att den saknar ingångstunnel eller skyddstunnel som det också kallas. Måttet "A 356" får denna udda längd av den anledningen att gavlarna ska ställas framför och bakom bottenbrädans ändar, vilket bygger på det här måttet med 2 x 22 mm. Likaså "D 67" motsvarar i alla fall höjden för ingångshålet över golvet, eftersom att man måste inkludera bottenbrädans tjocklek - 22 mm. "E 70" är diametern på det hål som släpper in ljus åt mården. Detta är helt och hållet efter personligt tycke och smak. Gör dock inte hålet för stort, det försvagar bara gavelns hållfasthet. Ett punktsvetsat nät spikas bäst fast med små stängselkrampor. "H 90" är kort och gott höjden för detta hål ifrån fällans botten. Hålet kan borras upp precis vart du vill.
 Jag använder även nu en plywood av 7 mm tjocklek, det är en lämplig dimension. För dig som är uppmärksam så har du kanske noterat att sidostyckena har samma mått som minkfällan, och det stämmer. En lådas yttermått är också rätt personligt förankrade, och jag har valt att göra både mink och mårdvarianten av samma mått. Av både lagerhänseende och tillverkningstekniska skäl. Jag säljer mycket fällor, och då är det enkelt och rationellt att ha samma mått på till exempel dessa detaljer i fällan. "K 240" är längden på det trädfäste som jag anser att en mobil lådkonstruktion ska ha. Den kan naturligtvis göras exakt lika lång som väggen, men jag har valt att göra den 10 mm kortare. Bredden "L 50" är på ett väldigt ungefär och saknar egentlig betydelse, huvudsaken är att den inte blir för klen...
 Här förstår ni kanske lättare varför vissa mått kan upplevas bakvända eller felaktiga. Nu hamnar både ingångshål och hålet för ljusinsläppet på rätt och lämplig höjd. Den så kallade tröskeln ska alltså vara 45 mm hög. På mårdmodellen så står gavlarna framför och bakom, på minkfällan står gavlarna på bottenbrädan.
 Självklart så kan du spika ihop din fälla, men av erfarenhet så vet jag att endast det bästa är gott nog. Spikar kryper i virket över tid. En skruv sitter där den ska för alltid. Särskilt om en minkfälla hamnar under vatten vid vårfloden, eller sköljs bort och återfinns till sommaren. Då kommer du att upptäcka att det var bättre med skruv än med spik. Likaså den dagen järven kommer fram till din mårdfälla och börja slita den isär för att komma åt betet. Uppenbarelsen infinner sig även då - att det var bättre med skruv än med spik. Skruvarna för lådans lock eller tak har tillräckligt stor skalle och borras mitt på helt enkelt. Förborra är obligatoriskt.
 Det så kallade trädfästet är beskrivet på detta knapphändiga sätt, men det är inte svårt alls. "M 25" är tjockleken som gärna får vara större, för att även nu hålla bättre. "N 80" är måttet från översta änden av trädfästet till början av det första sågsnittet, alltså skårans översta punkt. Det här måttet är heller inte så noga, men lådan hänger ganska bra på trädet om man sätter skåran lite högre upp än på mitten av fällans sidostycke. "O 50" är höjden för skåran, som i sin tur senare ska tillåta passage för spännremmen. "P 10" är djupet på skåran. 10 mm är fullt tillräckligt för att enkelt kunna få igenom en rem. Skåran kan antingen sågas som en halvmåne med hjälp av en bandsåg, eller sågas med fogsvans. Då skapas två snitt, i början och slutet av själva skåran. Biten i mitten, trädstycket eller klotsen knackas enkelt bort med stämjärn eller snickarkniv. Trädfästena skruvas med kort skruv som helst inte går igenom, inifrån fällan och ut. Tre skruvar på varje list brukar vara lagom. En ovanför skåran och två nedanför. Nu kanske ni undrar varför ni inte får något mått på vart trädfästena ska placeras. Det beror på att ni ska sätta de på ett sådant avstånd som är passande för den ålder på skogen där ni oftast fångar mård. En del fångar där det är mycket planteringar, och då ska det vara nära mellan listerna. Medan en del fångar mård i urskog, och då ska det vara långt mellan trädfästena. Mina skruvar jag 100 mm in ifrån varje kortsida av sidostyckena, vilket är som i många andra fall väldigt lagom. Det passar nästan all skogstyp, utan att fällan riskerar att sitta för dåligt på trädet.
 Skåran för skruven anpassas efter dennes diameter. Ordna gärna skruvar med bred skalle. Så här kan det se ut när remmen är stucken genom båda trädfästena. Taket har sin bredd om 200 mm vilket är lagom. Du kan göra taket så brett som du vill, men dock inte så att det tar i trädstammen när fällan väl sätts upp. Däremot om man vill så kan man göra taket eller locket längre, som ett sorts tak över ingångshålet. Den lilla förändringen kan vara bra för nederbörd och ett försvårande för mården att ta sig in i fällan uppifrån. Observera att det då medför att taket måste lyftas av bakåt och inte framåt.
 Denna sida och denna ritning får, precis som för minkmodellen - användas fritt av vem som helst, när som helst. Ni får kopiera den, skriva ut den, teckna av den och publicera den i vilket medialt forum som helst. Bilderna får ni skriva ut och ge bort till en kompis eller arbetskamrat, det spelar ingen roll. Ni får använda den här ritningen på vilket sätt som helst som ni har behov av. Tillverka massor av fällor och fånga massor av mård!
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se