TRAPPERNS
RITNINGAR
MINKFÄLLA STANDARDDenna minkfälla är en mycket använd standard variant av mig. Lådan eller skyddstunneln som det också kan kallas är tillverkad av lätt material, för att smidigt kunna flyttas runt i de marker där du fångar för stunden. Fällorna kan byggas av vilket material som helst, men de kan då bli tunga och klumpiga - det här är en ytterst mobil konstruktion. Virket i sin helhet är 22 x 145, men kan enkelt bytas ut till det gamla 1" x 6". Alla mått på bilden är i millimeter, och gäller för den måttsträcka där de sitter närmast och uppfattas mest logiskt. Fällan uppfyller de krav Naturvårdsverket föreskrev en gång i tiden. Vilket gör fällan fullt laglig, och kan placeras som den är direkt på marken utan vidare komplettering. Några kommentarer är att "F 22" är måttet på det avstånd där sågsnittet ska sättas, ifrån bottenbrädans ytterkant, till där skyddstunneln tar vid. Nästa mått är "M 45", som utgör tröskeln för trampplattan, som absolut inte får andras. "N 70" likaså, är den maximala diametern på ingångshålet för fångst av mink i Sverige. Som en parantes kan också nämnas att "K 228" har detta mått för att fällans gavlar ska ställa på bottenbrädan, och inte vid sidan av, som hos till exempel mårdfällan standard.
 Detta är inga som helsta problem med att såga ut dessa stycken. En helt vanlig fogsvans ger raka och fina snitt. Plywood skivan som jag har valt att använda är 7 milliter tjock, men den kan så klart bytas ut till en tjockare om man så önskar. Några kommentarer här är att "S 200" är ett mått på takets bredd, som här är tilltaget i överkant för att fällan ska få ett litet utstick på båda sidor. Vill man eller har ont om material hemma så kan taket göras i exakt samma bredd som fällan - alltså ungefär 160 mm. "V 7" är det mått för skruven som håller taket eller fällans lock på plats. Skårans bredd ska alltså anpassas till den skruv man använder, men 7 mm brukar vara lagom. "U 40" är hur lång skåran måste vara för att man ska kunna lyfta av locket åt endera sidan på fällan. Använder du ett tjockare tak eller lock så måste denna skåra förlängas, alternativt borra ett hål där en av skruvarna kan ta sig upp och igenom.
 Här ställs delarna på plats, och observera att fällans gavlar måste stå på bottenbrädan på denna modell. Detta av tillverkningstekniska skäl. Som enligt bilderna så är virket hemsågat, eller sågat på ett mera småskaligt sågverk, vilket gör att de saknar nedfrästa spår för att underlätta virkets torkningsprocess. Som synes så svänger brädorna en aning, vilket man måste ta i beaktning och kompensera för vid hopsättningen.
 En fördel är att man skruvar ihop skyddstunnelns sidostycken samtidigt, innan man sätter fast den på bottenbrädan. Det underlättar det hela väsentligt om virket är lite skevt. Nu har jag gjort det på detta sätt av demonstrations syfte. Att anmärkas är också att jag bara skriver om att skruva, just för att det inte finns några som helsta alternativ.
 Här kan man se fällan när den är så gott som helt klar. Om den inte blir riktigt hundraprocentig i alla mått så gör det inte så mycket, det ger den bara en viss charm om att du har tillverkat den själv. Det är till sist ändå inte i verkstaden du ska vara - det är ju i skogen. Några mått som måste vara så exakta som möjligt är höjden för ingångshålet över fällans botten, och ingångshålets egentliga diameter. Den här lådan eller skyddstunneln har ett väl tilltaget mått i längd för att rymma mycket bete. Vill man så kan den kortas ned till ett minimum för att vara smidigare, så klart till en vinst och en förlust. Nu har jag valt att inte göra den bakre gaveln på något ljusgenomsläppligt sätt, bara på grund av att det finns lika många åsikter om detta som vad det finns fångstmän i Norden.
 Denna sida och denna ritning får användas fritt av vem som helst, när som helst. Ni får kopiera den, skriva ut den, teckna av den och publicera den i vilket medialt forum som helst. Bilderna får ni skriva ut och ge bort till en kompis eller arbetskamrat, det spelar ingen roll. Ni får använda den här ritningen på vilket sätt som helst som ni har behov av. Tillverka massor av fällor och fånga massor av mink!
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se