TRAPPERNS FLUGBINDNINGSMATERIAL


Mitt
flugbindningsmaterial är en serie produkter för flugbindare av alla slag. Av norrländska, inhemska viltarter hämtar jag basen till detta unika sortiment. Obehandlade, ofärgade och med endast naturens egna kulörer, är det här material av förnämsta klass – för samtliga sorter av flugor.
 

* Däggdjur        * Fåglar

* Flugbindning