TRAPPERNS
VILTASKARPå begäran så har jag äntligen fått fingrarna ur och tagit fram den här mycket unika, kunskapsinnehållande och lärorika serie. Den består i sitt grundutförande av åtta stycken askar som är omkring tio centimeter i fyrkant, med plastbubbla på locket. Björn ville jag också ha med, men det blev lite bekymmer när jag skulle få ner spillningen... Askarna är i första hand tänkt för alla som ska ta jägarexamen, men lämpar sig naturligtvis också utmärkt för alla skolor i riket. Likaså studieförbund och institutioner med alla naturinriktningar. Själv tycker jag givetvis att det vore självklart för varenda studiecirkelledare att ha denna, som komplement. I askarna finns det delar av respektive viltart i form av; fjädrar, tassar, klor, ben och päls. Innehållet följer inte något slaviskt, utan kan variera rätt stort beroende på tillgång, men det finns alltid ett grundinnehåll som täcker allt nödvändigt vetande. Till exempel så följer det med sadelfjädrar, bröstfjädrar, stjärtpenna, klo och handpenna hos järpe. I tjäderns ask så finns också det berömda överarmsvingbenet. Locken har olika färger till varje art, där spillningen sitter fastlimmad. Hos tjädern så är ett par grövre, och ett par smalare - vilket alltså talar för att den senare är från hönan. Hos ripan kan spillningen variera på samma ask, detta inte för att ripan bajsade olika, utan för att visa att födan ändras beroende på vart fågeln vistas. Det här har jag gjort för att eleven oftast, ska lära sig skillnader mellan exempelvis tupp och höna. Fotografierna som visar djuren har jag tagit fram i samarbete med en av Sveriges skickligaste och kunnigaste jakt- och naturfotografer - Tomas Johansson

 www.fjellfotografen.se
 Det står ju inget utanpå asken, utan det är alltså meningen att eleven ska se på spillningen, gissa arten, eller också kanske måste lyfta på locket och studera vidare på innehållet. Därefter försöka lista ut vilket djur det handlar om. På undersidan står där en mycket utstuderad text, med ett innehåll som är väldigt komprimerat - men för att rymma allt nödvändigt vetande. Det är förstås vinklat så att det ska passa jägare närmast. Där flåmetod, vapentyper, us nummer, kalibrar och vapenklasser är uppräknade. Jag har räknat upp till exempel vapentyperna så att det ska läras alla sorters namn, genom hela serien av askar; brytvapen, hagelvapen, hagelbock, sida vid sida, kulvapen, cylinderrepeterstudsare och så vidare. Allt är utgått ifrån det att det som är mest normalt förekommande. Till exempel att det är mera brukligt att nyttja en hagelbock istället för en kombi under jakt med stående fågelhund efter ripa. Trots att man kan använda kombin även då. Kultyper är också bestämt efter alla nödvändiga argumentationer, som från kött- och skinnvärde, etiskt och moraliskt riktigt ur den dödande verkans skull. Jaktmetoderna är även dom det mest vedertagna, ur landets perspektiv. Undantag förekommer alltid, men fel ska det aldrig kunna bli om man tar faktainnehållet som ett rättesnöre. Handledningen är av mig själv skriven och tänkt att vara ledaren till hjälp. Detta för att mer eller mindre i detalj kunna förklara alla fjädrar som finns på en fågel, spillning, benet och lite annat behövande. Handledningen är på två hophäftade A4:a ark. Ett kraftigt inplastat papper med egenhändigt illustrerade fjädrar är kärnan i materialet. Jag har tecknat fjädrarna i naturlig storlek, och i så övergripande utseende som möjligt, men med en extrem detaljrikedom. Fjädrarna har bara olika nummer, för att eleverna själva ska kunna lista ut - och lära sig de varierande typerna. Ett mera verklighetsförankrat och omfattande studiematerial går inte att uppbringa någon annan stans.Pris: 200:- / st inkl. moms + frakt.

Pris: 1200:- / 8st inkl. handledning, moms + frakt.
 

* Järpe

* Mink


* Orre

* Ripa


* Rödräv

* Skogshare

* Skogsmård

* Tjäder
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se