TRAPPERNS
TILLVARATAGNINGHär visas en serie olika moment i tillvaratagningen av vilt, betydligt mycket mera fördjupat än all annan litteratur i ämnet sammantaget. Baserat på mina praktiska erfarenheter översatt i - blogginlägg på min hemsida och genom andra observationer.

* Att avbroska...

* Att flå...