TRAPPERNS
FÅGELKLORDetta är en serie viltdelar där huvudsyftet en gång i tiden var att ägnas studier, för skolor eller studiecirklar till exempel. I dagsläget har användandet av fågel klor breddats till andra hantverkare av olika slag. Det kunder tillverkar är nyckelringar, halsband, indianhantverk eller liknande. Självklart så får kunden själv bestämma syftet med ett inköp av en dylik viltdel som klor av fåglar. Arterna som oftast efterfrågas är till exempel: skatklor, kråk klor, klor av nötskrika, järpklor, orrklor, ripklor eller som det ibland kallas - riptassar. En klo av ripa kan fås både från höst och vinter. Vidare önskas även tjäderklor och simfötter av änder och måsar. Fiskmås, trut, gräsand, kricka och knipa tillhör de mest åtråvärda. Klor av våra lite större skogshöns som; en tjäder klo, eller klor av orre är mycket imponerande med sina kraftiga fjäll. Klor av fasan borde jag kunna ordna fram, likväl som vaktelklor eller rapphöns klor. Om kunden vill ha klorna torkade på något speciellt sätt, kanske som gripna över ett föremål så är detta inget problem. Nedan följer några prisexempel. Klorna levereras oftast utspända och torkade, men som vanligt annars allt efter önskemål.

Pris:

Tjäder 80:-, Orre 50:-, Järpe 80:-, Ripa 50:-

/ par inkl. moms + frakt.  
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se