TRAPPERNS
SKELETT



Intresset för skelett av vilt har blivit något större med åren upplever jag. När jag blev egenföretagare 2006 så kunde jag faktiskt inte tro att utvecklingen av verksamheten en dag skulle leda till försäljning av ben och kotor av vilt. Det är ibland skolor och studieverksamheter som står för efterfrågningarna. Däribland jägarexamenskurser.

Sedan finns det personer som rent allmänt har ett intresse av skelett och anatomi hos djur. Museer är också kunder hos mig. Det vanligaste som folk efterfrågar är kotor ifrån rygg, bogblad, revben och liknande.



På bilden ovan syns en färsk ryggrad av räv där jag har skurit bort det mesta av musklerna. Den levereras så, färsk och frusen i prisexemplet nedan. Vidare kan ni beställa enstaka kotor som är kokade och färdiga. De flesta arter som faller inom ramen av allmän jakttid brukar jag kunna tillhandahålla, såsom skelett av; räv, grävling, mård, mink, hare, bäver, hjortdjur och skogshöns.

Prisexempel: ryggrad av räv 250:- / st. inkl. moms + frakt.




TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

Swish: 123 100 8226

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se