TRAPPERNS
SPILLNINGTrapperns skit till salu! Eller som en god vän sade: "Jag hörde att du bara säljer skitsaker..." Spillning av djur har väl nästan samma intressegrad som till exempel skallar. Framförallt så är det för en blivande viltkännare, naturvän eller det som jag oftast tänker på; jägare, väldigt viktigt att kunna känna igen ett djurs spårtecken av olika slag. Ett bra sätt är att som tidigare nämnts få se det i verkligheten. Det är ju långt ifrån alla gånger som en elev eller studerande tillåts att dra iväg ut i skogen för att lära. Exkrementer är ändå i första hand riktat till skolungdom och -barn. Det väcks en enorm nyfikenhet när sådant material plockas fram. Hur harens ser ut, rävens, mårdens och tjäderns för att nämna några. Jag levererar av nästan alla fåglar, men till exempel oftast järpe, ripa, orre och tjäder. Järpe blir extremt dyrt i förhållande till dom större skogshönsen. Det är för det första inte alls lätt att finna vintervisten av denna lilla visslare, och ska man enbart ge sig ut i jakt på spillning av järpe så blir timlönen låg. All spillning är stabiliserad med lack - en och en, för bästa funktion och hållbarhet. Skogshönsens sänds med omkring tio stycken och övriga rovdjurs med en per förpackning.

* Hare

Järpe

* Mink

* Mård

* Orre

* Ripa

* Räv

* Tjäder