TRAPPERNS
TASSARTassar av alla Sveriges mest jaktbara arter säljs och lagerhålles. Här tillverkas också till exempel nyckelringar, smycken och halsband. Fast kanske allra mest populärt är dessa detaljer till landets alla skolor, låg- och mellanstadiebarn. Samt inte att förglömma alla förskolebarn. Det finns nog inget som slår ett verkligt och realistiskt undervisningsmaterial som det här. Att både få titta och känna är det som lär mest för livet - och skapar intressen. De viltarter som ständigt efterfrågas är till exempel; minktassar, mårdtassar, rävtassar, grävlingstassar, framtassar av  bäver och illertassar. Tassarna säljs vanligen torkade. Vad det beträffar grävlingen så är det i stort sett bara tassar av unga djur som säljs. Detta för att det inte finns en rimlig konserveringsmetod för tassarna av de större individerna. De har allt för tjocka trampdynor, att en traditionell torkning är snart sagt omöjlig. Hobbyfolk och indianhantverkare är även de stora kunder, tillika museer runt landet.

Pris:
 
Hermelin och Ekorre 50:-, Mink, Bisam & Räv 60:-
Mård 80:-

/ per par inkl. moms + frakt.
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se