TRAPPERNS
RÖKTA
PRODUKTERFör dom lokalt boende så brukar jag kunna tillhandahålla tjänsten att röka kött eller fisk. Rökning av viltråvaror är något som jag har hållit på med sedan jag kunde börja införskaffa ämnena själv.
 Den som är insatt i mitt liv och mina principer förstår redan att tillvaratagningen är byggstenen nummer ett. Att stå för nästan allt själv är en stor givenhet, fast ett antal "rökstutar" har också passerat mitt nyttjande, i jakten på den optimala.
 Rådjursbogar, bäverlår, järpbröst, tjäderlår och harsadel. Det är bara några exempel på det som har fått ligga på galler i min rök. En rökgång, isolering, ventil och plåttak är endast några detaljer som är självklart.
 Tänk att få sätta sig på ett harpass, öppna ryggsäcken och rulla ut en rökt bäverbog ur ett smörgåspapper! Eller skära ner tunna skivor av den benfria harsadeln på polarkakan medan kaffet klarnar!
 Från början så erbjöd jag folk att hänga in lite kött samtidigt när jag skulle röka, men det blev en viss köbildning.
 Fast det är klart, får jag ställa på hornkokaren och skära ner lite grävlingfett i grytan på spisplattan, så kan jag väl tända på sälgveden också...
 
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se