PRODUKTER
FÖR TEST AV
TRAPPERNJag börjar överhopas av erbjudanden om att ta emot en massa produkter för ett genomgående test. Folk och fabrikanter av olika slag tycker väl förmodligen att jag är ute en del, och jag borde således också kunna pröva saker och ting till sin spets. Däremot så när något blir för frekvent så måste jag råda bot på det. Jag varken kan eller vill lägga ned en massa tid på att utvärdera produkter. Speciellt nu om dessa skulle visa sig vara undermåliga, då får jag lida genom dagar i skogen av att saker inte är till fyllest. Därför har jag skapat denna tjänst; att mot en mindre, symbolisk och generell ersättning testa och utvärdera Era produkter. Den kan vara egentillverkad eller försåld genom handlare. När genomgången är klar så presenteras tingesten här på min hemsida, med bilder, utförliga texter av ärlighet och alla nödvändiga referenser som; webbadresser, namn och telefonnummer med mera. Alla bilder som tas på Er produkt bifogas också, där Ni har full äganderätt till dessa i full upplösning. Textmaterialet ägs sedan också av Er. Naturligtvis så får Ni själv korrekturläsa igenom min text innan den publiceras. Ett test kan ta olika lång tid, helt beroende på vad det är. Det kan ju vara ett skidpar, en ryggsäck eller förpackningar av turmat. Då detta gör att testet självklart kommer att ta olika lång tid. Priset för denna tjänst är som taget ur luften, av den anledningen att det är snart sagt omöjligt att ta betalt eller redovisa nedlagd tid för detta. Produkten i sig returneras inte och erhålles alltså mig utan kostnadsersättning, vilket är en förutsatts. Arbetet för mig ligger i det att presentera det här på hemsidan. Något som borgar för anledningar till ett test av mig är att jag ska förmodas ha en hel del erfarenhet av praktiska dagar i skogen. Givetvis också att jag har tusentals besökare av jakt-, fiske-, och friluftsintresserat folk på min hemsida...

Pris: 1000:- + moms

* Trappertestade produkter
TRAPPERN
Christian Nilsson
Solliden 35, 912 92 Vilhelmina
070-235 10 17

BG:
5527-8832

christian.trappern.nilsson@hotmail.com


www.trappern.se